Groot onderhoud aan uw woning

Ingrid Bekker

Gezond en veilig wonen voor onze huurders vinden wij belangrijk. Daarom onderhouden wij onze woningen en gebouwen goed. Ieder jaar plannen we groot onderhoud aan ons woningbezit.

Prettig wonen begint bij een goede, betaalbare woning. We zien ons vastgoed als een middel om maatschappelijke doelen te bereiken. Ons vastgoed moet aansluiten bij wat de huurder wenst. Het aanbieden en beheren van goede woningen is onze kernactiviteit. Daarom onderhouden we onze woningen en gebouwen goed. Dat is nodig om de waarde van ons vastgoed te behouden.

Planning groot onderhoud 2017

Voor 2017 hebben wij diverse onderhoudsprojecten en energieprojecten gepland. Als Wonen Limburg onderhoud aan uw woning gaat uitvoeren, informeren wij u uiteraard op tijd hierover. Informatie over de duur van de werkzaamheden, de mogelijke hinder of overlast die u ondervindt, of u eventuele voorbereidingen moet treffen en wie uw contactpersoon is, ontvangt u enkele weken voor de aanvang van de werkzaamheden.

Wilt u meer weten over de onderhoudsplanning of -werkzaamheden, belt u gerust met onze medewerkers van het WoonAdviesTeam via 088 - 3850800.

Groot onderhoud aan ons woningbezit

'Vastgoed als middel'; dat is een van onze thema's. Maar wat betekent dit dan voor ons groot onderhoud? De komende jaren investeren we flink in het onderhouden en up-to-date houden van onze woningvoorraad, in renovaties en in energiemaatregelen. Het vastgoedbeheer vormt in de toekomst een steeds belangrijkere rol voor Wonen Limburg. We verwachten een verschuiving van nieuwbouw naar onderhoud, renovatie en transformatie. De kwalitatieve opgave die we met ons bestaand bezit moeten realiseren is vastgelegd in ons vastgoedsturingsbeleid. Hierbij maken we onderscheid tussen:
- onderhoud
- renovatie
- transformatie (ons bestaand woningbezit afstemmen op de vraag)
- duurzaamheid (energie-investeringen)

Investeringen in energie

De energie-uitgaven zijn gescheiden van de overige onderhoudsuitgaven. De komende jaren pakken we onze woongebouwen energetisch zo aan, dat ze minimaal 2 labels verbeteren met een maximum van label B. Dit is een van de activiteiten uit onze Duurzaamheidsvisie 2013 - 2018. Het grootste deel van de kosten voor energiebesparende maatregelen nemen we voor eigen rekening. Slechts een klein deel berekenen we normaalgesproken door in de huur. Voor de energieprojecten in de periode 2017 tot en met 2020 worden deze kosten echter niet doorberekend. Dit is mogelijk doordat Wonen Limburg gebruik kan maken van de STEP-subsidie. Het voordeel vanwege de besparing op de energierekening komt hiermee dus volledig ten goede aan de bewoners.


 

Uitgelicht

Zoeken