2-huren beleid: passend toewijzen

sjuul

Passend toewijzen betekent dat een huishouden met een inkomen waarbij er recht is op huurtoeslag, gehuisvest moet worden in een woning met een huur onder de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag.

U kunt op alle woningen via www.thuisinlimburg.nl reageren. Bij de advertentie staat vermeld welke toewijzingseisen van toepassing zijn: de huurinkomenstabel of het 2-hurenbeleid.

Wat is een aftoppingsgrens?

De 'aftoppingsgrens' is een begrip uit de huurtoeslag.  Als je huurprijs hoger is dan deze grens wordt je huurtoeslag 'afgetopt' ofwel verlaagd. Wat betekent het voor de portemonnee van huurders als hun maandhuur hoger is - of wordt - dan deze grens?
Ieder huishouden met recht op huurtoeslag betaalt hoe dan ook een deel van de huurprijs zelf. Het (inkomensafhankelijke) bedrag dat ieder huishouden met toeslag zelf moet betalen heet ´basishuur´. Over het deel van de huurprijs dat tussen de basishuur en de aftoppingsgrens valt, is huurtoeslag mogelijk. Over het eerste stukje krijg je 100% toeslag, over het tweede stukje (tot de aftoppingsgrens) 65%. Ligt de huurprijs boven de aftoppingsgrens dan moet je een groot deel van de huurprijs zelf betalen. De aftoppingsgrens wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. In de praktijk zijn er 2 verschillende aftoppingsgrenzen:

Wat zijn de aftoppingsgrenzen voor 2024?

De aftoppingsgrenzen zijn als volgt:
- Voor 1- en 2 persoonshuishoudens  € 650,43 (kale huur)
- Voor 3- of meer personen is deze grens € 697,07 (kale huur)
Deze grenzen zijn wettelijk bepaald en worden jaarlijks bijgesteld door de overheid.

Wat zijn de huidige inkomensgrenzen voor de huurtoeslag?

De inkomensgrenzen waarbij iemand recht heeft op huurtoeslag zijn:
Voor 1 persoon  maximaal € 27.725
Voor 2 personen maximaal € 37.625
Voor 3- of meer personen is deze grens ook maximaal € 37.625

Voor mensen met een leeftijd boven de AOW-grens gelden net iets andere inkomensgrenzen:
Voor 1 persoon  maximaal € 27.225
Voor 2 personen maximaal € 36.675
Voor 3- of meer personen is deze grens ook maximaal € 36.675

De overheid stelt elk jaar deze inkomensgrenzen bij.
Het passend toewijzen geldt voor huishoudens onder deze inkomensgrenzen. Deze doelgroepen, met genoemde aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag, komen in aanmerking voor de betreffende woning.

Waarom passend toewijzen?

Door passend toewijzen krijgen huurders een woning waarvan de huur past bij hun inkomen. Het voorkomt dat huurders snel in betalingsproblemen komen en dat het Rijk veel geld moet uitgeven aan huurtoeslag.

Van welk inkomen wordt er uitgegaan?

Voor de passendheidstoets gaat het om het belastbare inkomen van het huishouden. Het huishoudinkomen is de som van het belastbare inkomen van de huurder en eventueel meerderjarige medebewoners. De inkomens van kinderen, ongeacht hun leeftijd, tellen niet mee.

Hoe bereken ik mijn inkomen?

Het belastbaar inkomen staat op uw (voorlopige)aanslag inkomstenbelasting.  Heeft u geen (voorlopige) aanslag, dan kunt u kosteloos online een inkomensverklaring opvragen en uitprinten via Mijn Belastingdienst. U moet hier inloggen met uw DigiD. Of bel met de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer 0800 0543. Houd uw burgerservicenummer en dat van uw medebewoners bij de hand. De Belastingdienst stuurt uw inkomensverklaring binnen 5 werkdagen toe. Hiermee kunt u het juiste inkomen invullen bij uw inschrijving. Dit is belangrijk omdat dit kan bepalen of u in aanmerking komt voor een woning.

Geldt er naast een inkomenstoets ook een vermogenstoets?

Nee, voor de passendheidstoets kijken we niet naar uw vermogen. Bij een aanvraag voor huurtoeslag gelden wel bepaalde vermogensgrenzen.

Hoe wordt mijn inkomen getoetst?

Voor de toetsing van uw inkomen hebben we de volgende documenten van u nodig:
• Laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting;
• Een inkomensverklaring (voorheen IB60-formulier). Deze kunt u bij de belastingdienst opvragen;
• De meest recente salaris- of uitkeringsstrook, daarbij rekening houdend met vakantietoeslag en evt. 13e maand;
• In geval van inkomen uit onderneming of freelance: de laatste winst- en verliesrekening.
Heeft u geen inkomensverklaring of een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting in uw bezit als wij u reageert op een woning? Dan kan het zijn dat u niet in aanmerking komt voor deze woning.

Waarom moet ik mijn inkomen schriftelijk bewijzen?

De accountant vraagt aan woningcorporaties de juiste inkomens te tonen om aan de overheid te kunnen bewijzen dat zij aan de wettelijke eisen van ‘passend toewijzen’ hebben voldaan. Als dat niet het geval is, krijgen corporaties een boete van de overheid.

Kom ik voor alle woningen in aanmerking?

U kunt op alle woningen blijven reageren. Bij de advertentie staat vermeld welke toewijzingseisen van toepassing zijn op de woning: de huurinkomenstabel of  het 2-hurenbeleid.

Wat houdt het 2-hurenbeleid in?

Bij de advertentie staat altijd 1 aanbiedhuur. Voor woningen met een aanbiedhuur boven de eerdergenoemde huurprijsgrenzen gelden er echter 2 huurprijzen. In dit geval bepaalt uw inkomen en huishoudsamenstelling de daadwerkelijke huurprijs. Voor een overzicht van de bedragen voor 2024 klikt u hier.

Wat als mijn inkomen stijgt: moet ik dan meer huur gaan betalen?

We verhogen de huur van uw woning niet wanneer uw inkomen stijgt. Wel wordt de huur jaarlijks verhoogd met de jaarlijkse huurverhoging. Dit staat los van het 2-hurenbeleid.

Ik huur een woning en ik heb een inkomensdaling, vermindert dan ook mijn huur?

Nee. De regeling maakt het voor ons alleen mogelijk om bij toewijzing de huur aan te passen. Daarna is dat niet meer mogelijk. Het is ook wettelijk niet toegestaan om tussentijds inkomenstoetsen uit te voeren.

Ik ben met een laag inkomen een woning van > € 879,66 gaan huren, krijg ik nu geen huurprijsverlaging?

Nee, de passendheidstoets geldt alleen voor die woningen waar huurtoeslag mogelijk is. De grens voor de huurtoeslag ligt voor 2024 bij een woning met een huur van € 879,66 (kale huur). Voor u is de passendheidstoets dus niet van toepassing.

Gelden de nieuwe regels ook voor woon-zorgcomplexen?

Ja, ook voor deze woningen geldt dat we die ‘passend’ moeten toewijzen. Let dus altijd op de voorwaarden die vermeld staan bij de advertentie.

Uitgelicht

Zoeken