Huurbetaling

Ingrid Bekker

Heeft u een vraag over de huurprijs of wilt u een bankwijziging doorgeven? Zit u tijdelijk in financiële problemen of wilt u meer weten over de puntentelling? Hier vindt u antwoorden op de vragen over huurbetaling.

Mijn huur is niet afgeschreven. Wat nu?

Neem contact op met ons WoonAdviesTeam, telefoonnummer 088 3850800. Samen met u maken wij afspraken op welke manier en wanneer u de huur betaalt.

Hoe kan ik een wijziging op een rekeningnummer doorgeven?

Een wijziging van uw bankgegevens geeft u schriftelijk via een machtigingsformulier aan ons door. Ook kunt u een email sturen aan post@wonenlimburg.nl. Huurt u bij Wonen Limburg Accent? Vul dan dit machtigingsformulier Wonen Limburg Accent in. U huurt bij Wonen Limburg Accent als u hierover in december 2017 een brief heeft gehad óf als uw huurovereenkomst op naam staat van Wonen Limburg Accent. Bel gerust even bij twijfel met ons WoonAdviesTeam op telefoonnummer 088-3850800.
Vermeld op het formulier vanaf welke datum deze wijziging ingaat. Houdt u er rekening mee dat wij in de maand vóór de maand dat de wijziging ingaat, dit al aan de bank moeten doorgeven? Bent u met het doorgeven te laat, dan zal nog van uw oude rekeningnummer geïncasseerd worden; dit kunnen we helaas niet stopzetten. Als er geen saldo meer op uw bankrekening staat, zal de bank het huurbedrag alsnog storneren. Wij sturen u hierover dan een bericht met informatie hoe u alsnog zelf de huur kunt voldoen.

Naar welk rekeningnummer kan ik mijn betaling overmaken?

Het rekeningnummer van Wonen Limburg is NL92RABO0132106094.

Huurt u bij Wonen Limburg Accent? Maakt u dan uw betaling over op rekeningnummer NL77RABO0322575079.
U huurt bij Wonen Limburg Accent als u hierover in december 2017 een brief heeft gehad óf als uw huurovereenkomst op naam staat van Wonen Limburg Accent. Bel bij twijfel gerust met ons WoonAdviesTeam op telefoonnummer 088-3850800.

Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag? Zo ja, waar kan ik dit aanvragen?

Het kan zijn dat u recht op huurtoeslag heeft. De Belastingdienst informeert u daar graag over. Meer informatie over huurtoeslag kunt u vinden op de website www.toeslagen.nl. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon: 0800 - 0543.

Hoe kan ik huur betalen? Kan dit ook contant?

U kunt op 4 manieren uw huur betalen:
- via Mijn Wonen Limburg
- via automatische overschrijving
- via een betaallink per mail
- via pinbetaling bij de dichtstbijzijnde buurtwinkel.
In verband met uw en onze veiligheid is het niet mogelijk om contant te betalen.

Ik kan mijn huur niet betalen. Hoe nu verder?

Als u tijdelijk moeilijk de huur kunt betalen of financiële problemen heeft, neem dan contact met ons op. Eventueel voor een betalingsregeling. Hiervoor is wel voorwaarde dat u het afgelopen jaar geen betalingsregeling met ons had. Wij denken graag met u mee over mogelijke oplossingen: zie dit filmpje.

Ik heb nu huurtoeslag, maar in de brief aanzegging huurverhoging is daar geen rekening mee gehouden.

Dat klopt; u ontvangt de huurtoeslag namelijk rechtstreeks van de Belastingdienst op uw eigen bankrekeningnummer. Wonen Limburg brengt u daarom elk maand het volledige huurbedrag in rekening. De Belastingdienst betaalt uw toeslag(en) in maandelijkse termijnen. De toeslagen worden overgemaakt voordat de maand begint, namelijk op de 20e van de maand ervoor. U ontvangt bijvoorbeeld de toeslag over mei al in de maand april.

Wanneer krijg ik te maken met een huurverhoging?

Jaarlijks mag de huur met een maximaal percentage worden verhoogd. Dit percentage wordt door de overheid vastgesteld. De huurverhoging gaat altijd in per 1 juli van het lopende jaar. Alle huurders ontvangen van ons tijdig een brief over deze huurverhoging.

Hoewel de puntentelling van mijn woning gelijk/lager is dan die van andere woningen in het complex, is de huurprijs hoger/hetzelfde. Hoe kan dit?

Dit is het resultaat van het huurbeleid van jaren geleden. Wonen Limburg streeft naar huurprijzen van gelijke strekking bij eenzelfde aantal punten rond 70% van de maximaal redelijke huur. In enig jaar zullen de huurprijzen van vergelijkbare woningen hetzelfde zijn. Dit wordt jaarlijks met het percentage huurverhoging minimaal gecorrigeerd.

Onlangs heb ik een woning gehuurd, maar ik hoor nu van bewoners in het complex dat zij een lagere huurprijs betalen. Waarom betaal ik een hogere huurprijs?

In het huurbeleid van Wonen Limburg is vastgelegd dat huurprijzen van rond 70% van de maximaal redelijke huur worden gevraagd. Zodra een woning opnieuw wordt verhuurd, worden de huren bijgesteld.

De puntentelling van mijn woning is niet juist: er is maar 1 wastafel en geen 2. Aan wie kan ik dit doorgeven?

Als u een aparte toiletruimte hebt met een fonteintje, dan wordt dit fonteintje als tweede wastafel aangemerkt. Indien uw woning geen fonteintje heeft, neem dan contact op met de wijk- en complexbeheerder. Eventuele aanpassingen worden in de huurverhoging van volgend jaar gecorrigeerd.

De puntentelling van mijn woning is niet juist: mijn woning heeft een douche en geen bad. Aan wie kan ik dit doorgeven?

Neem contact op met de wijk- en complexbeheerder. Eventuele aanpassingen worden in de huurverhoging van volgend jaar gecorrigeerd.

De puntentelling van mijn woning is niet juist: de oppervlakten van de vertrekken zijn niet juist. Aan wie kan ik dit doorgeven?

Neem contact op met de wijk- en complexbeheerder. Eventuele aanpassingen worden in de huurverhoging van volgend jaar gecorrigeerd.

Ik ben het niet eens met de puntentelling voor de woonomgeving. Bij wie kan ik hiervoor terecht?

U kunt een specificatie hiervan bij de Huurcommissie opvragen via de website www.huurcommissie.nl. 

Ik vind de huurverhoging niet redelijk gezien de slechte staat van de woning. Waar kan ik mijn klacht indienen?

Voor klachten over huurverhoging kunt u terecht bij de Huurcommissie via de website www.huurcommissie.nl. U kunt ook contact opnemen met de Huurcommissie als uw woning ernstig achterstallig onderhoud heeft en u van mening bent dat u daardoor te veel huur betaalt.

Ik betaal de huurverhoging niet. Wat nu?

Als u de huurverhoging niet betaalt, dan verzoeken wij u om dit schriftelijk aan ons te melden. Een van onze medewerkers neemt vervolgens contact met u hierover op.

 

 

 

 

 

 

 

Uitgelicht

Zoeken