Raadhuisstraat en Dorpsstraat Brunssum

Wonen Limburg heeft met de gemeente Brunssum de koopovereenkomsten getekend voor de locaties op de hoek van de Raadhuisstraat en Dorpstraat én de hoek Dorpstraat en de Prins Hendriklaan. Stichting Wonen Limburg wil op de hoek van de Dorpstraat en Prinshendriklaan 39 appartementen met bijbehorende parkeerplaatsen realiseren. Wonen Limburg Accent richt zich op de hoek van de Raadhuisstraat en de Dorpstraat met de bouw van 22 grondgebonden woningen en 30 appartementen in het midden-huur segment.

Bezoekadres:
Raadhuisstraat en Dorpsstraat , Brunssum
Website:
http://
Google maps Raadhuisstraat en Dorpsstraat Brunssum

AI
Waarom bouwen in Brunssum

Gezien de vergrijzing die in Brunssum plaatsvindt is er een sterke behoefte aan levensloopgeschikte woningen. Dit geldt voor zowel de middenhuur als de sociale huur. Beide locaties liggen aan de rand van het centrum van Brunssum. De voorzieningen liggen dan ook nabij. Dit maakt beide locaties geschikt voor zowel starters als senioren. Beide doelgroepen zijn op zoek naar betaalbare huisvesting met een goede kwaliteit. Met de bouwplannen voor de Raadhuisstraat en de Dorpstraat kunnen we tegemoet komen aan deze woningbehoefte. En dat zowel in de sociale als de middenhuur.

Locatie en ontwerp
Op de hoek van de Raadhuisstraat en Dorpstraat stonden sporthal ‘Brunnahal’ en basisschool ‘De Trampoline’. Sinds de sloop in 2017 ligt het terrein braak. In samenwerking met de gemeente Brunssum is er een woningbouwplan ontwikkeld met ruimte voor veel groen. Op de locatie van de Dorpstraat en Prins Hendriklaan is een voormalig tankstation gesaneerd. 

Op 28 april 2022 is het stedenbouwkundig ontwerp, tijdens een inloopmoment, met de omwonenden gedeeld. 

Samenwerking
De gemeente Brunssum draagt zorg voor de bestemmingsplanprocedure. De communicatie richting de omgeving pakken zij samen op met Wonen Limburg. Ook wordt het openbare gebied aangelegd door de gemeente. Architect Matieu Bruls is verantwoordelijk voor het ontwerp. Zowel stedenbouwkundig als voor de woningen.

Voortgang project
Het ontwerp bestemmingsplan is voorgelegd aan het College van B & W. Na een positieve besluitvorming wordt dit voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd bij de gemeente Brunssum. Iedereen heeft de mogelijkheid om een reactie te geven op de plannen. Zodra het bestemmingsplan ook definitief is vastgesteld vraagt Wonen Limburg de benodigde omgevingsvergunning aan voor de bouwplannen. Ook bij deze aanvraag heeft iedereen de mogelijkheid om daar een reactie op te geven. Nadat de omgevingsvergunningen definitief zijn willen we starten met bouwen.

Op dit moment is de procedure nog niet afgerond. Dit betekent dat we op z'n vroegst pas eind 2023 kunnen starten met deze nieuwbouw.  

 

Uitgelicht

Zoeken