Doctor Jaegerstraat (13 woningen), Heerlen

Tot voor kort stond hier een gedeelte van de voormalige technische school naar een ontwerp van architect Jan Stuyt . Op de plek waar de bijgebouwde vleugel (uit 1957) stond, gaat Wonen Limburg 13 betaalbare, energiezuinige woningen bouwen.

Bezoekadres:
Doctor Jaegerstraat , Heerlen
Website:
http://
Google maps Doctor Jaegerstraat (13 woningen), Heerlen

 

Tot voor kort stond hier een gedeelte van de voormalige technische school naar een ontwerp van architect Jan Stuyt . Op de plek waar de bijgebouwde vleugel (uit 1957) stond, gaat Wonen Limburg 13 betaalbare, energiezuinige woningen bouwen.  We verwachten de nieuwe woningen te kunnen gaan bouwen in april 2023. Door de snelle bouwtmethode is de oplevering vlak na de zomer van 2023. 

 

Van het slopen van het gebouw is een flimpje gemaakt, klik hier om deze te kunnen zien. Ook is er op de website van Aarbek een mooi filmpje te zien over de sloop, gemaakt door Mat Snijders van Film etc. Via de website van Aarbek is het filmpje te zien.

 

Historie
Om te kunnen voorzien in technisch geschoold personeel voor de mijnen, is in 1913 de Ambachtschool gestart. Door de grote vraag naar goed geschoolde mijnwerkers bleek het al snel nodig de capaciteit te vergroten. In 1917 was de eerste uitbreiding, gevolgd in 1920 door de tweede en in 1931 werd de laatste uitbreiding aan het markante gebouw gerealiseerd. Het gebouw is opgetrokken uit baksteen met speklagen van mergelsteen. De afwisseling van metselwerk en speklagen geeft het gebouw een karakteristiek en speels uiterlijk.
Vanaf 1957 werd er een HTS opleiding toegevoegd. Door de groei van het aantal leerlingen is een uitbreiding alweer noodzakelijk en is de linkervleugel aangebouwd. Tot 1987 bleef de HTS op deze locatie. Uiteindelijk kwam in 1993 een einde aan technisch onderwijs op deze locatie. 

 

Sloop voormalig HTS gebouw 
Het uit 1957 stammend bouwwerk is onlangs gesloopt. De binnenzijde van het gebouw is volledig ontdaan van herbruikbare bouwmaterialen. De gebouwen op het middenterrein waren al eerder in opdracht van de gemeente Heerlen gesloopt. Op de contouren van het oude schoolgebouw gaat Wonen Limburg in totaal 13 betaalbare, energiezuinige conceptwoningen bouwen. Conceptwoningen worden in een zeer korte bouwtijd gerealiseerd en vormen een mooie aanvulling in deze woonwijk. 

 

Nieuwe bestemming voor historisch gebouw
Lange tijd waren de plannen voor de locatie onzeker. Met de sloop van het gebouw aan de Dr. Jaegersstraat komt een einde aan een periode van leegstand. Het markeert de start van de herontwikkeling van deze voormalige schoollocatie. De gemeente Heerlen heeft bij de herbestemming van deze locatie een belangrijke rol gespeeld. 
In het historische gebouw aan het Bekkersveld ontstaat een compleet Kindcentrum met een doorlopende leerlijn, waar kinderen van 0 tot 12 jaar spelen en leren. Ook nemen de volgende partijen hun intrek in het Kindcentrum: Peuterspeelzaalwerk Heerlen, Humanitas kinderopvang en buitenschoolse opvang, Kleutergroep Xonar/INNOVO en het kantoor van INNOVO.

Zodra er meer informatie bekend is over de woningen, vind u deze hier.

 

Bent u al ingeschreven als woningzoekende op Thuis in Limburg?

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning is het belangrijk dat u als woningzoekende bent ingeschreven bij Thuis in Limburg. Inschrijven is gratis en heel eenvoudig. Het kost slechts enkele minuten van uw tijd. Inschrijven kan via deze link.  Tip: zorgt u dat uw zoekprofiel goed is ingesteld en is aangepast naar de nieuwe huurtoeslaggrens van € 808,06 (per 1 januari 2023)?

 

 

Uitgelicht

Zoeken