Hier staan we voor

Ingrid Bekker

Wonen Limburg wil vooruit en haar bijdrage leveren aan de samenleving. Voor de groep mensen die ons écht nodig heeft, willen we er zijn en de goede dingen nog beter doen. We werken hierin met u samen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. En nodigen u van harte uit om hetzelfde te doen.

Wonen Limburg staat midden in de maatschappij. We zien het nog altijd als onze taak die mensen te huisvesten die dat niet goed zelf kunnen. Maar tegelijkertijd willen we er voor zorgen dat de groep mensen die ons écht nodig heeft steeds kleiner wordt.

Onderscheidend én dichtbij

Als organisatie nemen we een duidelijke en onderscheidende positie in. Dat kan alleen door vanuit onze kernwaarden te handelen, consequent en geloofwaardig.

Meer zelfredzaamheid

We stimuleren huurders om zelf een bijdrage te leveren aan betere leefomstandigheden. Bijvoorbeeld via scholing en stageplekken. Met projecten op het gebied van Wonen en Zorg zorgen we ervoor  dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.

Weten wat er speelt

Natuurlijk bereiken we onze doelen alleen als we goed weten wat er in de maatschappij gebeurt. Daarom nodigen we onze huurders uit hun wensen en behoeften met ons te delen. Ook belanghebbenden betrekken we bij ons beleid. Want alleen dan kunnen we gericht aan de slag voor betere omstandigheden. Voor betere buurten waarin onze huurders zich thuis kunnen voelen en goed, veilig en betaalbaar kunnen wonen. Met elkaar en naast elkaar.

Interessant?

Wilt u meer weten over de strategie en positionering van Wonen Limburg? Download dan onze Strategische Koers 2017 - 2021 'Welkom Thuis', of kijk in ons meest recente jaarverslag.

Uitgelicht

Zoeken