Onze regels inzichtelijk

Ingrid Bekker

Onze organisatie heeft een maatschappelijke taak en daarmee een bijzondere verantwoordelijkheid. Om voor iedereen inzichtelijk te maken hoe we met die verantwoordelijkheid omgaan, hebben we beleidsnotities en gedragscodes opgesteld.

In ons aanbestedingsbeleid, integriteitsbeleid, Governance Code, gedragscode en kwaliteitsbeleid vindt u terug hoe wij omgaan met onze maatschappelijke taak en aan welke richtlijnen we ons houden.

Inkoopbeleid

Vanuit ons Inkoopbeleid hanteren we een set uitgangspunten en randvoorvoorwaarden die betrekking hebben op onze inkopen. Onder meer de wijze waarop wij onze inkopen organiseren, onnze leveranciers selecteren, onze samenwerking vorm geven en hoe deze bijdragen aan de verwezenlijking van onze (maatschappelijke) doelstellingen

Onze inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 13012102.

Integriteitsbeleid en meldlijn

Wonen Limburg hanteert een integriteitsbeleid voor bestuur, RvC en personeel en maakt het medewerkers mogelijk anoniem melding te doen van vermoedens van misstanden.

Governance Code

In de Governance Code voor woningcorporaties staan allerlei afspraken waaraan wij ons moeten houden. Het gaat bijvoorbeeld om normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.

Gedragscode

Natuurlijk willen wij graag dat iedereen die namens Wonen Limburg onderhoud of reparaties uitvoert, zich naar onze regels gedraagt. Daarom stelden we een gedragscode op. Door die code weet u ook gelijk wat onze huurder ook wat hij mag verwachten.

Hennepconvenant Limburg 2012

Wij nemen als convenantpartner actief deel aan de bestrijding van illegale hennepteelt. De convenantpartners proberen illegale hennepteelt via een integrale aanpak te voorkomen en te bestrijden en gevaarlijke situaties onmiddellijk te beëindigen. Bekijk het Hennepconvenant Limburg 2012.

 

Uitgelicht

Zoeken