Duurzaam wonen in een houten huis

helen

Duurzaamheid is geen nieuw begrip voor Wonen Limburg. Duurzaamheid speelt al jaren een cruciale rol bij al onze activiteiten en weegt zwaar in alle keuzes die we maken. Om klaar te zijn voor de toekomst, schets je samen de wereld van morgen en begin je vandaag.

 

In onze zoektocht naar alternatieve bouwmethodes die aan onze duurzaamheidsdoelstellingen een bijdrage leveren, zijn we uitgekomen bij de Nur Holz woning van de firma Rombach uit het Zwarte Woud in Duitsland. Inmiddels staan aan de Sportstraat in Weert 16 volledig houten woningen. Sinds september 2020 hebben de bewoners er hun thuis van gemaakt.

Kijk hier naar de mini documentaire 'Van hout naar huis'.

houten woning

 

Een aantal eigenschappen van deze volledig houten woning:

  • Zeer duurzame productiemethode
  • Geprefabriceerde delen; hierdoor minder overlast bij de bouwlocatie
  • Volledig demontabel; hergebruik op andere locatie is hierdoor mogelijk
  • Levensduur is net zo lang als ‘traditionele’ bouw
  • Woning is volledig recyclebaar
  • Zeer hoge isolatiewaarde
  • Goede akoestiek; hierdoor geen harde woongeluiden
  • Hoge brandwerendheid
  • Woning is CO2 neutraal, bovendien slaat een boom tijdens zijn groei CO2 op

 

CO2 neutraal in 2050

We werken elke dag aan onze doelstelling om in 2050 CO2 neutraal te zijn.  Dit doen we bijvoorbeeld door bestaande woningen energetisch te renoveren zodat ze minder energie verbruiken, comfortabeler worden en in veel gevallen lagere energielasten voor onze bewoners opleveren. Van 2017 tot eind 2020 zijn 4.000 woningen energetisch gerenoveerd en zijn daarbij met minimaal 2 energielabelstappen verbeterd. Hiermee is ons totale woningbezit gemiddeld label B! 

Ook bij het realiseren van onze nieuwbouwopgave maken we duurzame keuzes, zoals het bouwen van houten huizen. We willen hiermee mogelijkheden verkennen. En kan het wellicht ter inspiratie dienen voor andere partijen om te gaan bouwen met hout.

Uitgelicht

Zoeken