Energetische verbeterprojecten

Wonen Limburg vindt het belangrijk dat de woonlasten voor onze bewoners zo laag mogelijk blijven. Ook het besparen van energie en het omlaag brengen van CO2-uitstoot vinden we erg belangrijk. Vanaf 2011 voeren wij daarom energetische projecten uit. Vanaf 2017 worden de energetische projecten, zonder huurverhoging, grootschalig uitgevoerd. Het energetische project staat voor een energiebesparende renovatie. We werken sinds 2023 samen met netwerkpartners: Gilde Limburg, Limburg Integraal, Van der Meijs, Smeets vastgoedservice en Coen Hagedoorn. Voor de installaties en zonnepanelen werken we samen met Feenstra, Kemkens en Volta NXT.

 

Duurzaamheid
Het uitvoeren van de energetische verbeterprojecten is een van onze manieren om bij te dragen aan een betere wereld. Duurzaamheid is geen nieuw begrip voor Wonen Limburg en speelt al jaren een cruciale rol bij alle activiteiten en heeft een prominente rol in onze strategische koers. Om klaar te zijn voor morgen maken we elke dag een stap naar ons uiteindelijke doel om in 2050 de optimale balans te bereiken tussen CO2 neutraliteit, gezondheid, betaalbaarheid en comfort. Wilt u weten hoe een verduurzaming aan uw woning eruit ziet? En wat het betekent voor u als bewoner? Bekijk dan hier de film (of klik op het icoon hieronder) over een energieproject zoals we deze uitvoerden t/m 2022. Verschillende stappen zijn nu anders ingericht, maar de film geeft een goed beeld over de te verwachten werkzaamheden. 
beeld film ep website

Meer films bekijken? Klik hier.

Grootschalige verduurzaming
Van 2011 tot 2016 hebben we zo'n 3500 woningen verduurzaamd. Van 2017 tot 2022 hebben we grootschalig nog eens bijna 6.000 woningen verduurzaamd samen met onze netwerkpartners. Dat waren gemiddeld zo’n 1.000 woningen per jaar. Vanaf 2023 zijn we door gegaan met (deels) nieuwe netwerkpartners en werken we gestaag door aan deze brede grootschalige verduurzaming van ons bezit.

We richten ons nu op het aanpakken van woningen met E, F en G energielabels. In de Nationale Prestatieafspraken is als doel gesteld dat er geen woningen meer zijn met energielabel E, F en G aan het einde van 2028. Wij zetten flinke stappen hierin en doen er alles aan dit zo snel mogelijk te realiseren. 

We hebben nu in totaal meer dan 11.000 woningen energetisch aangepakt. Met een woningbezit van in totaal 26.000 woningen hebben we daarmee meer dan 40% van ons woningbezit verduurzaamd. En met deze kennis op zak, streven we naar steeds verdere verduurzaming op weg naar 2050; CO2 neutraliteit.

Onze netwerkpartners
We doen dit werk niet alleen, maar samen met onze netwerkpartners. Zij hebben de regie en voeren niet alleen alle werkzaamheden uit, maar communiceren ook met u over het project, maken de planning en stemmen dit met u af. Voor de start van een project nemen de netwerkpartners contact met u op. De netwerkpartner stemt de verschillende werkzaamheden en praktische voorbereidingen (bijvoorbeeld de zolder opruimen, het kozijn vrijmaken) met u af. U weet dan ook welke netwerkpartner aan uw woning de werkzaamheden uitvoert. Als er tijdens de werkzaamheden (en na afloop) vragen zijn, is de netwerkpartner dan ook uw aanspreekpunt.

Uitgelicht

Zoeken