Handreiking Comfortabel wonen met dementie

Ingrid Bekker

Nu al woont ruim 70 procent van de ouderen met dementie zelfstandig en de verwachting is dat hun aantal in Nederland zal groeien naar bijna een half miljoen. Voor Wonen Limburg betekent dit dat steeds meer huurders te maken krijgen met dementie. Wij vinden het belangrijk dat deze huurders en hun mantelzorgers op een prettige manier en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Handreiking Comfortabel wonen met dementie

Een van de manieren om langer thuiswonen voor mensen met dementie mogelijk te maken, is het aanpassen van hun woon- en leefomgeving. Platform31 ontwikkelde een handreiking voor woningaanpassingen bij dementie. Deze handreiking is vooral bedoeld als wegwijzer voor mantelzorgers en familieleden van mensen met dementie. Daarnaast zijn de suggesties goed bruikbaar voor de zorg- en welzijnswerkers die deze familieleden ondersteunen en begeleiden.

Geen standaardpakket, wel kleine ingrepen

Er is veel inzicht opgedaan in een project over behoefte aan woningaanpassingen bij dementie en de wijze waarop de persoon zelf en zijn/haar mantelzorgers daarbij het best ondersteund kunnen worden. Een van de lessen is dat langer thuiswonen niet met een standaardpakket aan hulpmiddelen geregeld wordt. Mensen moeten eerst met andere ogen naar het dagelijkse leven van een persoon met dementie in de eigen woning kijken. Deze handreiking helpt hen daarbij. Die nieuwe blik leidt vervolgens vaak niet tot grote bouwkundige aanpassingen maar juist tot de keuze voor precieze, kleinere ingrepen die mensen zelf kunnen aanbrengen. Hier is al veel winst mee te maken.

 

Zoeken