Grootschalige verduurzaming van 4.000 woningen binnen 4 jaar een feit

Yvonne Toebosch

De afgelopen vier jaar verduurzaamde woningcorporatie Wonen Limburg 4.000 bestaande huurwoningen. Daarmee beschikt haar gehele woningvoorraad gemiddeld over een energielabel B. Een enorme mijlpaal waar de corporatie samen met haar ketenpartners graag even bij stilstaat. De bewoners van de meest recent aangepakte woningen ontvingen daarom een insectenhotel uit handen van corporatiebestuurder Wim Hazeu.

mijlpaal

Comfortabel wonen
Wonen Limburg, met in totaal 26.000 woningen, vindt duurzaamheid en comfortabel wonen belangrijk. Daarom zette zij in 2017 samen met haar ketenpartners de verduurzamingsopgave in een nog hogere versnelling. Daarbij werd tot doel gesteld om in vier jaar tijd 4.000 woningen energetisch te verbeteren. De werkzaamheden die bij deze Energieprojecten uitgevoerd worden, bestaan uit het verbeteren van de vloer-, muur- en dakisolatie, plaatsing van nieuwe kozijnen en vernieuwing van ventilatie- en verwarmingsinstallaties in combinatie met het aanbrengen van zonnepanelen. Huurders betalen hiervoor geen huurverhoging. Wim Hazeu vertelt: “We zijn er heel trots op dat we het doel dat we onszelf in 2017 stelden, behaald hebben. We dragen zo ons steentje bij aan de klimaatdoelen én de bewoners hebben een veel comfortabeler huis. Met niet te vergeten een veel lagere energierekening.”

teller 4000

Ketensamenwerking
“Zonder een efficiënte ketensamenwerking kunnen we de werkzaamheden niet uitvoeren”, aldus Hazeu. “De samenwerking met de ketenpartners is van essentieel belang voor het verloop van de Energieprojecten en daar hechten we veel waarde aan.” Voor de Energieprojecten werkt Wonen Limburg samen met ketenpartners Cuypers-Pex, Janssen Driessens, Janssen de Jong OnderhoudPlus, Feenstra en Kemkens. Peter Renkens, Directeur Janssen de Jong OnderhoudPlus Zuid, laat het volgende weten namens alle ketenpartners: “Wij zijn erg enthousiast over het project en de samenwerking. We houden elkaar scherp en leren veel van elkaar. We zijn trots dat we deze mijlpaal met onze collega-ketenpartners kunnen vieren.”

Blik in de toekomst
Met een gemiddelde Energie-index van 1,41 scoort Wonen Limburg goed ten opzichte van de gemiddelde Energie-index in de branche (1,51). Overigens betreft dit peildatum 1 oktober 2020; inmiddels ligt de index van Wonen Limburg op 1,37. Bij de Energieprojecten haalt de corporatie vaak een energielabel A tot A+. De verduurzamingsslag die Wonen Limburg de afgelopen 4 jaar maakte, heeft eraan bijgedragen dat zij op dit moment een gemiddeld energielabel B voor haar totale woningbezit heeft. En de corporatie gaat de komende 2 jaar door met het energetisch verbeteren van 1.000 woningen per jaar zonder huurverhoging. Naast de Energieprojecten, blijft Wonen Limburg actief kijken hoe bijgedragen kan worden aan de energietransitie. Zoals met de 16 houten woningen (gasloos uiteraard) die onlangs opgeleverd zijn en de innovatieve hoogtemperatuur warmtepomp die ontwikkeld is om complete bestaande flats gasloos te maken. Hazeu sluit af: “We blijven stappen maken, want we hebben nog een hele grote opgave in Nederland op het gebied van de energietransitie.”

 

Uitgelicht

Zoeken