In het Trichterveld in Maastricht gaan we 14 woningen realiseren in het middenhuur segment

helen

Maasvallei, Wonen Limburg en BAM Wonen hebben de overeenkomsten voor de realisatie van de laatste fase van de herontwikkeling van Trichterveld in Maastricht getekend. De overeenkomsten zijn ondertekend voor de bouw van de laatste 26 woningen waarvan twaalf koopwoningen voor Maasvallei en veertien huurwoningen in het middenhuur segment voor Wonen Limburg Accent. Met deze ondertekening is de slotfase van de herontwikkeling in Trichterveld gestart.

trichterveld

De realisatie van de twaalf koopwoningen en veertien huurwoningen in het middenhuur segment maken onderdeel uit van een langlopende herontwikkeling van de wijk Trichterveld. Bijna 20 jaar lang is er gewerkt aan de vernieuwing van de naoorlogse wijk waarbij veel aandacht is uitgegaan naar handhaving van het historische karakter en naar een goede mix van sociale huurwoningen, koopwoningen en huurwoningen in het hogere segment.

 

Wijkaanpak gestart in 2004

De afspraken over hoe de wijk er uit moest komen te zien, zijn in 2004 uitgewerkt in een bouwprogramma. Dit programma is in goed overleg met de bewoners van de buurt en de Gemeente Maastricht tot stand gekomen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in dertien bouwfasen, waarvan nu de laatste van start gaat.

 

Voor de realisatie van de laatste fase is de samenwerking gezocht met Wonen Limburg Accent. ‘We zien dat het lastig is voor woningzoekenden een geschikte huurwoning te vinden. Zeker voor hen die nét iets teveel verdienen voor een sociale huurwoning en ook niet altijd naar een koopwoning willen of kunnen. Met de aankoop van deze veertien woningen bieden we ook voor deze groep die het lastig heeft op de woningmarkt, een betaalbare woning,’ aldus Wim Hazeu, bestuurder Wonen Limburg Accent.

 

‘Met deze verkoop kon de herontwikkeling volgens planning gerealiseerd worden en geeft het Maasvallei de mogelijkheid enerzijds de gemaakte afspraken na te komen en tevens andere maatschappelijke prioriteiten in de stad op te pakken,’ zo zegt Alex Meij, directeur-bestuurder Woningstichting Maasvallei. Wonen Limburg Accent koopt de veertien commerciële huurwoningen van Maasvallei om deze vervolgens, conform de afspraken in het bouwprogramma, te verhuren in het hogere segment.

 

Betrouwbaar partnerschap

Sinds het begin van de herontwikkeling is BAM Wonen de projectaannemer. BAM Wonen heeft in nauwe samenwerking met Maasvallei gedurende die periode gewerkt aan de verbetering van de wijk. Gemiddeld genomen is elk jaar een bouwfase gerealiseerd met in totaal 221 koop- en huurwoningen.

 

Planning

De sloop voor bouwfase 13 is momenteel in uitvoering. De bouw van de laatste fase zal vervolgens in april 2020 starten, waarna de oplevering gepland staat voor het eerste kwartaal van 2021. De twaalf koopwoningen zijn inmiddels verkocht.

Uitgelicht

Zoeken