Jaarverslag 2019: Zorg voor elkaar

esther

Het jaarverslag van Wonen Limburg en dat van Wonen Limburg Accent is uit. De titel van het jaarverslag van Wonen Limburg – Zorg voor elkaar - stond al vast voor de uitbraak van het coronavirus; maar is nu toepasselijker dan ooit.

jv2019
 
Onze highlights van 2019
We ontvingen een paar honderd huurders op de Dag van het Huren op ons verhalenfestival met mooie, leuke en ontroerende verhalen. Door elkaar beter te leren kennen, krijgen mensen meer begrip voor elkaar. 
We schoven bij 750 huishoudens in Venray aan de keukentafel aan. 
We startten met Thuis In: een concept dat erop gericht is de contacten met onze bewoners te versterken en hun perspectieven te verbeteren. 
We verhoogden de huur met gemiddeld 1,6% (inflatievolgend).
We pakten de leefbaarheidsproblematiek integraal aan in de Saffierflat en Aurora in Heerlen. 
We leverden 178 nieuwe woningen op. Bij diverse projecten gingen bewoners vooraf in gesprek met elkaar over hoe ze samen willen wonen.
We verbouwden een bestaand pand in Panningen tot 11 tijdelijke appartementen voor cliënten van Dichterbij en bouwden in Venray nieuwe appartementen voor 18 cliënten van MetGGZ en Dichterbij.
We verduurzaamden 1167 woningen tot een A of A+ label en besloten om de verduurzaming van ca. 1000 woningen per jaar met twee jaar te verlengen tot en met 2022. Zonder huurverhoging. 
We bereidden de plaatsing voor van 16 volledig houten woningen in Weert.
Wonen Limburg Accent kocht 19 appartementen aan in Roermond en 33 in Geleen.
 
In onderstaande jaarverslagen leest u meer over het bovenstaande en wat we verder nog realiseerden in 2019.
 
Op www.wonenlimburgjaarverslag.nl bekijkt u de publieksversie van ons jaarverslag.
 
Een toelichting op ons jaarresultaat
In 2019 behaalden we een netto geconsolideerd resultaat van €288 miljoen positief. Dat klinkt mooi, maar is eigenlijk een fictief resultaat. We waarderen ons vastgoed in exploitatie namelijk op marktwaarde in verhuurde staat. Dat brengt met zich mee dat veranderingen in waarde van het vastgoed in het resultaat worden verantwoord. Doordat de economie en de woningmarkt in 2019 verder zijn aangetrokken heeft dit geleid tot een positief resultaateffect van € 263,3 miljoen. Door al ons vastgoed te verkopen, zouden we in theorie de marktwaarde kunnen omzetten in geld. Maar wij willen zorgen voor leefbare buurten en wijken. We hebben een maatschappelijk beleid en dat heeft tot gevolg dat onze woningen in de praktijk veel minder opleveren dan de marktwaarde bedraagt. We noemen die lagere waarde de beleidswaarde. In hoofdstuk 8 van het jaarverslag Wonen Limburg lichten we het verschil tussen de marktwaarde en beleidswaarde toe.

Uitgelicht

Zoeken