Met WOOW naar wijken van de toekomst

esther

Het project WOOW is onlangs officieel begonnen met de startbijeenkomst in het Cultuurhuis in Heerlen. WOOW – een afkorting van Wonen, Opleiden, Ondernemen en Werken − is een integraal programma dat zich richt op maatschappelijke opgaven in Limburg, waaronder tekorten op de arbeidsmarkt, demografische krimp, integratie, leefbaarheid, leegstand, en de energietransitie.

Saffier

Integrale samenwerking
WOOW vertrekt van het uitgangspunt dat integrale en interdisciplinaire samenwerking noodzakelijk is om de grote uitdagingen in Limburg succesvol aan te gaan. Daarom brengt WOOW de ‘quadruple helix’ bijeen: kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Samen ontwikkelen de partners een veelheid aan praktische oplossingen van onderop. Partners in het project zijn Gemeente Heerlen, Zuyd Hogeschool, Wonen Limburg, VISTA College, Praktech, Universiteit Maastricht, UAF en New Insights Consulting.

Leer- werk traject 
Eén van de uitdagingen in Limburg is het tekort aan vakmensen in de bouw- en installatiesector. De jaarlijkse lichting hbo- en mbo-studenten is niet voldoende om aan de groeiende vraag naar deze specialisten te voldoen. WOOW biedt een leer-werktraject om oude en nieuwe arbeidskrachten met een relevante opleiding en werkervaring voor te bereiden op een loopbaan in de Limburgse bouw- en installatiebranche. In twee jaar tijd doen 50 deelnemers hieraan mee, waaronder een groep statushouders met diploma’s en werkervaring. In dit traject worden ze klaargestoomd voor een baan in de Nederlandse bouw- en installatiebranche. Dit opleidings- en integratieprogramma op hbo-niveau is op 1 september van start gegaan bij Zuyd Hogeschool.

Tegelijkertijd loopt een laagdrempelig mbo-traject, verzorgd door het VISTA College en Praktech. De komende twee jaar worden jaarlijks 10 praktijkleerplekken georganiseerd in samenwerking met bedrijven uit de bouw. Voor dit traject worden ook middelen ingezet uit de Regio Deal Parkstad Limburg.

Living Lab
WOOW werkt aan wijken van de toekomst met een integrale wijkaanpak. In de Saffierflat in Heerlen ontwikkelt WOOW een Living Lab dat in het teken staat van sociaal-economische versterking. De flat wordt gerenoveerd en verduurzaamd met behulp van leerlingen. Daartoe wordt ook een praktijklokaal ingericht. Daarnaast krijgt de flat een belangrijke functie voor bewoners in de wijk. De buurt wordt nadrukkelijk betrokken bij de invulling van een zogenaamde maatschappelijke plint in het gebouw. De buurtbewoners bepalen aan welke diensten behoefte is en er zal vooral ruimte zijn voor kleine ondernemers en praktijkonderwijs. In deze praktijkomgeving ontwikkelen deelnemers en studenten van Zuyd Hogeschool bovendien de vaardigheden die de huidige arbeidsmarkt van hen vraagt, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering en verduurzaming.

Sprekers tijdens de startbijeenkomst
Luc Verburgh, Voorzitter College van Bestuur van projectleider Zuyd Hogeschool: Waardevolle wijken, een toekomstbestendig bedrijfsleven, circulair produceren en een gezonde samenleving. Verburgh benadrukte het belang van een integrale en interdisciplinaire samenwerking en een aanpak op wijkniveau.'
Nurhan Abujidi, projectleider: ‘Complexe vragen kun je niet vanuit één sector beantwoorden. Ze vragen om een multidisciplinaire aanpak. Alleen al vanuit Zuyd Hogeschool zelf zijn drie lectoraten en verschillende opleidingen betrokken, waaronder Built Environment, Social Work, Logopedie en Engineering. Die multidisciplinaire aanpak is goed voor Zuyd, maar in de bredere context ook voor de omgeving en de gehele regio. Het is het quadruple helix-model waarin overheid, ondernemers, onderwijs en lokale gemeenschappen samenwerken.’
Susanne Scheepers, Manager Publieke Waarde bij woningcorporatie Wonen Limburg: ‘Een wijk voor iedereen, waar bewoners aandacht hebben voor elkaar, begint bij een schone en veilige woon- en leefomgeving. Dat vraagt om integrale gebiedsontwikkeling door publieke en private partijen. Zodat we samen werken aan een aantrekkelijke wijk, waar mensen graag willen wonen.’
Martin de Beer, wethouder Economie en Arbeidsmarkt, Gemeente Heerlen: ‘We staan voor een reeks uitdagingen, zoals leefbaarheid, veiligheid, de fysiek opgave, economische structuurversterking en verduurzaming. Die grote uitdagingen zie ik terugkomen in WOOW. Het gaat niet om de afzonderlijke interventies, maar om de optelsom. Die gaat een grotere impact hebben.’
Jeanette Oostijen, Lid van het College van Bestuur van het VISTA college: 'Techniek, naast bijvoorbeeld Zorg, Logistiek en Onderwijs, is één van de sectoren die met een enorme arbeidsvraag te maken gaat krijgen. Dat vraagt om omscholing. Het mbo en het VISTA College gaan via omscholingsarrangementen hier sterk op inzetten. Samenwerking tussen onder meer onderwijs, gemeenten en consulenten is daarbij cruciaal.’

WOOW – Partners
Gemeente Heerlen | Zuyd Hogeschool | Vista College | Wonen Limburg | UAF | Praktech | Talencentrum Universiteit Maastricht | New Insights Consulting
WOOW ontvangt financiële steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Instituut Gak en co-financiering van de partners.

 

Uitgelicht

Zoeken