Mogelijk bijzondere woonvorm in Leudal

esther

Het jaar 2020 wordt gebruikt om te onderzoeken of het haalbaar is om in Leudal een woonvorm te realiseren waarin ouderen en mensen met een functiebeperking kunnen wonen, samen met mensen die bereid zijn iets voor een ander te betekenen. Dat zijn de gemeente Leudal, burgerinitiatief Wonen Leudal en woningcorporatie Wonen Limburg met elkaar overeengekomen.

De drie partijen tekenden daartoe gisteren een intentieovereenkomst. Wethouder Arno Walraven ziet een dergelijke woonvorm als een kansrijk initiatief, passend in het coalitieakkoord Samenspel 2018-2022. Walraven: “Deze manier van samen wonen zorgt ervoor dat bewoners langer zelfstandig thuis kunnen wonen en zich minder snel eenzaam zullen voelen.”

Woondromen
Het haalbaarheidsonderzoek bestaat uit drie fases. Peter Naaijkens, secretaris-penningmeester van Wonen Leudal: “Eerst organiseren we thematische bijeenkomsten waarin de toekomstige bewoners hun woondromen kunnen aangeven. Vervolgens maken we op basis van deze woondromen een programma van eisen voor de locatie en bebouwing. En tot slot bekijken we of het woonconcept financieel en sociaal gezien haalbaar is.”

Kennis en kunde
Aan het einde van dit jaar moet duidelijk zijn of een dergelijk project in de gemeente Leudal te realiseren is. Volgens Ger Peeters, bestuurder van Wonen Limburg, gaan de partijen samen op zoek naar toekomstige bewoners die actief betrokken willen worden bij het vormgeven van dit woonconcept. “Daarnaast faciliteert Wonen Limburg het proces om wensen van toekomstige bewoners te vertalen naar een programma van eisen”, aldus Peeters. Wonen Limburg staat vaker samen-woon-projecten van particuliere initiatiefnemers bij met kennis en kunde, zoals ook de wooncoöperatie Stichting Wonen Ell.

 

Uitgelicht

Zoeken