Mooie score in benchmark woningcorporaties

ine

Ieder jaar vindt er een benchmark plaats waarin 274 woningcorporaties op een aantal onderwerpen met elkaar worden vergeleken. Deze benchmark wordt uitgevoerd door Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Er worden vijf onderwerpen gemeten. Een A staat voor een bovengemiddelde score, een B voor een gemiddelde en een C voor een score onder het gemiddelde. Op alle vijf scoren we ook dit jaar weer een mooie B.

fs

Met de uitslag kunnen corporaties zich onderling met elkaar vergelijken en van elkaar leren. Hieronder leest u een beknopte toelichting op de gemeten onderwerpen.

Huurderstevredenheid
Door de coronacrisis moest in één klap onze dienstverlening worden aangepast. Met minder persoonlijk contact als gevolg. Desondanks zijn we erin geslaagd om het niveau van de dienstverlening redelijk op peil te houden.
Nieuwe huurders en huurders met een reparatieverzoek zijn net als het landelijk gemiddelde tevreden over Wonen Limburg. Huurders die hun woning verlaten, zijn wat minder tevreden over ons dan landelijk gemiddeld.  

Beschikbaarheid en betaalbaarheid
De gemiddelde huurprijs van onze sociale huurwoningen ligt met € 535,- onder het landelijk gemiddelde van
€ 544,-.

Duurzaamheid
Voor wat betreft de verduurzaming van onze woningen liggen we nog steeds mooi op schema. De verwachting is dat we in december 2020 op gemiddeld energielabel B zitten. Met een gemiddelde Energie-index van 1,41 (peildatum 1 oktober 2020; intussen ligt dit weer flink lager) scoren we beter dan de gemiddelde Energie-index in de branche (1,51). 

Bedrijfslasten
Onze bedrijfslasten bedragen gemiddeld € 858,- per woning. Daarmee zitten we € 30,- hoger dan het gemiddelde in de sector. We besteden relatief veel aan verbetering van de leefbaarheid in wijken en buurten.

Onderhoud en verbetering
Onze kosten voor onderhoud en woningverbetering liggen per woning iets hoger dan gemiddeld (€ 2.532,- ten opzichte van € 2.516,-) en de ervaren woonkwaliteit ligt ook wat hoger (7,3 versus 6,96).

Uitgelicht

Zoeken