Nieuwbouwplannen in Nederweert

Marian Gielen

Met de gemeente Nederweert hebben we overeenstemming bereikt over een bouwplan voor 10 nieuwbouwwoningen in het plan Hoebenakker te Nederweert. De woningen komen te liggen aan de Tinnegieter op twee bouwterreinen. Momenteel liggen die nog braak. We verwachten eind 2021 te kunnen gaan starten met het bouwen van deze 10 huurhuizen.

Meer behoefte aan huurwoningen

Uit het woningmarktonderzoek uit 2018 kwam naar voren dat er in Nederweert een tekort is aan sociale huurwoningen. Het ontbreekt onder meer aan voldoende passend aanbod voor senioren en kleine gezinnen. Ook starters hebben het momenteel moeilijk op de woningmarkt.

 

Samen bouwen aan een gemengde woonwijk

Samen  met de gemeente is bepaald, dat er een mix van koop-, sociale- en middenhuurwoningen wordt gebouwd.  Corporatie Wonen Limburg bouwt in het plan zes sociale levensloopbestendige huurhuizen met een huurprijs die onder de huurtoeslaggrens ligt. Daarnaast bouwt Wonen Limburg Accent vier middeldure huurwoningen. “We vinden het belangrijk dat mensen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, of niet kunnen of willen kopen, toch betaalbaar kunnen wonen. Daarom is indertijd Wonen Limburg Accent opgericht als volle dochter van Wonen Limburg: een commerciële verhuurder met het hart van een woningcorporatie,” aldus bestuurder Ger Peeters.

Momenteel wordt nog gewerkt aan de precieze invulling van de in totaal 10 huurhuizen. Zodra hierover meer bekend is, is deze informatie te vinden op onze nieuwbouw projectpagina. 

 

Diverse doelgroepen bedienen

Aanvullend worden er drie starterskoopwoningen (maximaal € 225.000 v.o.n.) gebouwd. Voor deze woningen kunnen kopers onder bepaalde voorwaarden nog een aanvullende staterslening krijgen. Wethouder Koolen is blij met dit bouwplan: “Het is een hele mooie mix van woningen waarmee we diverse doelgroepen kunnen bedienen”. In de loop van volgend jaar start de nieuwbouw. Meer informatie over de plannen voor deze koopwoningen verkrijgt u via de gemeente Nederweert.

 

Omgevingsvergunning

Voordat er gebouwd wordt zal er een uitgebreide planologische procedure doorlopen worden omdat het plan op een paar onderdelen niet in het huidige bestemmingsplan past. De verwachting is dat de omgevingsvergunning voor het bouwplan medio 2021 verleend kan worden. In het najaar van 2021 kan de bouw dan starten. Tegen die tijd worden de sociale huurwoningen te huur aangeboden via www.thuisinlimburg.nl. De middenhuurwoningen zijn te vinden op www.wonenlimburgaccent.nl.

 

Uitgelicht

Zoeken