Nieuwe huurtoeslag 2020: maximale inkomensgrenzen verdwijnen

ine

De inkomensgrenzen in de huurtoeslag komen in 2020 te vervallen. Daardoor krijgen meer mensen recht op huurtoeslag.

proefberekening

Dat zijn personen die anders bij extra inkomen alle huursubsidie aan de Belastingdienst zouden moeten terugbetalen (wat in 2020 niet meer hoeft) en zij die door deze maatregel plotseling wel recht krijgen op huurtoeslag in 2020. Dat betekent dat mensen niet meer ineens van tientallen euro’s huurtoeslag terugvallen naar nul euro. Hiermee verdwijnt de armoedeval. Goed nieuws dus.
 
Meer mensen recht op huurtoeslag in 2020
De maatregel betekent ook dat mensen die geen recht zouden hebben op huurtoeslag, in 2020 wel in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag. Zij moeten dan wel een aanvraag indienen voor de toeslag. Het aantal mensen dat zo extra in aanmerking kan komen voor huurtoeslag wordt geschat op 110.000 personen.

Slot huurtoeslag 2020
De nieuwe huurtoeslag 2020 heeft het voordeel dat u bij een beetje extra inkomen niet meteen alle huurtoeslag hoeft terug te betalen. U houdt, binnen zekere grenzen, recht op huurtoeslag, ook al betekent een hoger inkomen wel dat u minder huurtoeslag zult ontvangen. Bekijk dus waarop u recht hebt en wellicht komt u in 2020 wel in aanmerking voor de huurtoeslag terwijl dat in 2019 nog niet het geval was.
 
Voor meer informatie kunt u de site van de Belastingdienst bekijken of voor een proefberekening Huurtoeslag https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/.

Uitgelicht

Zoeken