Sloop en nieuwbouw Doolingsbemden in Grubbenvorst

ine

Op dinsdagavond 21 januari hebben we de bewoners van 8 huurwoningen aan Doolingsbemden in Grubbenvorst geïnformeerd over de sloop van hun woningen. De huidige, verouderde woningen kennen technische beperkingen en kunnen helaas niet worden aangepast aan de eisen van de huidige tijd. We gaan de huidige bewoners intensief begeleiden naar een vervangende woning.

Technische beperkingen
De huizen dateren van 1975. De woningen vertonen scheuren in muren en plafonds. Wonen Limburg heeft deze scheurvorming een aantal jaren gemonitord en de resultaten gedeeld met de gemeente Horst aan de Maas. Zowel gemeente als Wonen Limburg komen tot de conclusie dat de scheurvorming niet definitief te stoppen is. Dit is dan ook de reden dat wij de huizen willen gaan slopen.

Huidige bewoners krijgen voorrang bij herhuisvesting
Tijdens de informatieavond hoorden de bewoners meer over de achtergrond van de plannen, de begeleiding naar een ander huis en over de verhuizing. Het is de bedoeling dat uiterlijk 1 januari 2021 alle bewoners verhuisd zijn naar een andere woning. Zij krijgen voorrang op andere woningzoekenden. Dat is wettelijk bepaald voor bewoners die vanwege sloop hun huis uit moeten. Wonen Limburg heeft samen met de Huurdersvereniging Noord-Limburg een sociaal plan opgesteld, waarin afspraken staan over bijvoorbeeld de herhuisvesting en verhuiskostenvergoeding. Dit wordt binnenkort persoonlijk met de bewoners besproken. Wanneer bewoners dat wensen, kunnen zij terugkeren naar een nieuwbouwwoning aan de Doolingsbemden. 

Nieuwbouw
We hebben het plan om op termijn op de locatie Doolingsbemden acht tot tien zeer duurzame woningen terug te bouwen. Het is nog niet bekend hoe de woningen er precies uit komen zien.

 

Uitgelicht

Zoeken