Tien nieuwe woningen in Vlodrop

Marian Gielen

Op 8 december hebben we met de gemeente Roerdalen een intentieovereenkomst gesloten over de bouw van tien huurwoningen in de wijk Holsterveld in Vlodrop. De komende maanden werken we de plannen verder uit.

 

“Door de open en constructieve samenwerking met de gemeente,  is het mogelijk geworden om op deze landelijk gelegen locatie sociale woningen te realiseren. Een mooie mogelijkheid om ons aanbod van toekomstbestendige, betaalbare woningen te vergroten. We zien uit naar volgende kansen in de gemeente Roerdalen!” aldus corporatiebestuurder Ger Peeters.

Verbinding
De wijk Holsterveld ligt aan de rand van Vlodrop. Vooral door de vastgoedcrisis heeft de ontwikkeling van de wijk een aantal jaren stilgelegen. De negen woningen die er staan, liggen midden in het open veld. Onderzocht wordt hoe de wijk op een logische manier verbonden kan worden met de rest van het dorp.

Mooie uitbreiding
Wethouder Jan Smits: “Er komt eindelijk weer beweging in het Holsterveld. Het ziet er naar uit dat het gaat lukken om hier nieuwe woningen te realiseren. Ik ben blij dat we samen met Wonen Limburg de eerste stappen zetten om te komen tot mooie en betaalbare woningen. Hier is veel vraag naar. Als het straks klaar is, is het een mooie uitbreiding aan de rand van Vlodrop.”

Woningaantallen

Op dit moment werkt de gemeente aan het stedenbouwkundige plan en aan het bestemmingsplan. Ook wordt gekeken voor hoeveel en welk type woningen er ruimte is. Naast de tien huurwoningen komen er kavels voor de vrije verkoop. Ook is woningbouw door projectontwikkelaars mogelijk. Begin 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over het heropenen van de grondexploitatie. Eind 2021 start de grondverkoop voor de vrije kavels.

Uitgelicht

Zoeken