Veel geld van huurders gaat naar Belastingdienst

ine

De verhuurderheffing staat op bijna tien miljard! De verhuurderheffing geldt sinds 2013 voor alle verhuurders met meer dan vijftig huurwoningen in de gereguleerde sector. Geld dat niet naar de huurder gaat, maar naar de schatkist.

 

Op zondag 21 juni 2020 rond 19.40 uur gaan de bijdragen van corporaties aan de verhuurderheffing virtueel door de grens van 10.000.000.000 euro. Een triest moment, want wat hadden we met dat geld belangrijke dingen kunnen doen! 

Voor Wonen Limburg bedroeg de verhuurderheffing in 2019 maar liefst € 16,3 miljoen. Door de invoering van de verhuurdersheffing kunnen we veel minder nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Terwijl juist nu, in deze crisistijd, het belangrijk is dat we de bouw aan de gang houden. Er is immers sprake van een flink tekort aan huurwoningen. Te veel mensen wachten nog op een betaalbare woning.  Bovendien ligt er ook een behoorlijke verduurzamingsopgave. Energetische maatregelen waarmee we de woonlasten van onze huurders omlaag kunnen brengen. 

Helaas blijft de teller voor betaalde verhuurderheffing oplopen. Elke dag dat de verhuurderheffing nog bestaat, kost dat de sector geld. Veel geld. Het lijkt erop dat het Rijk niet beseft dat uiteindelijk onze huurders – de mensen met de smalste beurs – de heffing betalen.

Uitgelicht

Zoeken