Welkom nieuwe bewoners in De Afhang in Horst

helen

De eerste woningen in het nieuwbouwproject De Afhang in Horst zijn bewoond! We heten de bewoners van harte welkom in hun nieuwe woning en wensen ze een prettig nieuw thuis.

Afhang fase 1

De nieuwbouw van in totaal 40 sociale huurwoningen in het plan De Afhang in Horst verloopt vlot. De eerste 12 bewoners ontvingen vorige week de sleutels van hun nieuwe huis. Nog voor het einde van dit jaar wonen alle bewoners in hun nieuwe huurwoning in De Afhang. En met de tien huizen die Wonen Limburg onlangs heeft opgeleverd in de Comert in Grubbenvorst en de acht levensloopbestendige woningen aan het Kuiperplein in Horst bouwen we dit jaar 58 nieuwbouwwoningen in de gemeente Horst aan de Maas. 

 

 

Een woonwijk voor iedereen

Het plan De Afhang voldoet wat ons betreft aan de juiste randvoorwaarden. ‘Een mix aan koop- en huurwoningen in diverse categorieën zorgt voor een gevarieerde woonwijk. De juiste ingrediënten voor de bewoners om er samen fijn en prettig te wonen. We zijn samen met de gemeente de mogelijkheden aan het bekijken om ook op andere locaties in de gemeente Horst aan de Maas verder te weken aan de uitbreiding van betaalbare huurwoningen met een mix van sociale- en middenhuur huizen. Om zo woningzoekenden de kans te geven op de woningmarkt.’ aldus bestuurder Wim Hazeu.

 

Sneller én duurzamer bouwen met conceptwoningen

De 40 woningen zijn zogeheten conceptwoningen die grotendeels in de fabriek gemaakt worden en op locatie worden geassembleerd. In korte tijd én met veel minder overlast voor de buurt worden deze kwalitatief hoogwaardige woningen op de locatie verder afgebouwd. Daarbij zijn ze allemaal gasloos, voorzien van zonnepanelen en zeer energiezuinig. Ook de acht huizen die de corporatie momenteel aan de Vondersestraat in Horst bouwt, komen uit de fabriek van Fijn Wonen. In februari 2021 worden de sleutels van deze huizen uitgereikt aan de nieuwe bewoners.

 

 

Grote behoefte aan huurwoningen

Uitbreiding van het aanbod van betaalbare woningen in de gemeente Horst aan de  Maas is onderwerp van gesprek en onderdeel van de prestatieafspraken tussen de corporatie, huurdersbelangenvereniging en de gemeente. Er blijft behoefte aan nieuwe huurwoningen, zowel in het sociale- als in het middenhuur segment. En samen met de gemeente Horst aan de Maas zijn we op zoek naar nieuwe bouwlocaties, waar we onze ambities kunnen gaan realiseren. Wat ons betreft een speerpunt voor de prestatieafspraken van 2021. 

 

“We zijn als gemeente constant in gesprek met onder meer Wonen Limburg over toekomstige ontwikkelingen en kansen voor woningbouw. We zijn dan ook blij met het bereikte resultaat van de huurwoningen en de inpassing hiervan in de woningbouwplannen in Grubbenvorst en Horst. Dat er maar vele mooie plannen mogen volgen,” aldus Wethouder Rudy Tegels van de gemeente Horst aan de Maas.

 

Wij wensen de nieuwe bewoners heel veel woongenot op hun nieuwe stek in Horst. 

Uitgelicht

Zoeken