Welkom thuis in Piushof Panningen

helen

Afgelopen week ontving de laatste van de 54 bewoners de sleutels van zijn nieuwe huis aan de Piushof in Panningen. Na een lange voorbereiding en intensieve samenwerking tussen bewoners, corporatie Wonen Limburg en gemeente Peel en Maas kan het samen wonen aan de totaal vernieuwde Piushof in Panningen beginnen.

Moderne woonwijk

Op de plek waar voorheen 72 sterk verouderde woningen stonden, zien we nu een moderne woonwijk met 46 levensloopbestendige woningen in het sociale huursegment en een achttal twee-onder-een kap woningen voor mensen met een middeninkomen, allemaal uiteraard gasloos en zeer energiezuinig.

 

Ontmoeten en samenwerken in nieuwe, gemengde woonwijk

‘Een mooie, nieuwe wijk waar bewoners elkaar al hebben leren kennen in de aanloop naar de verhuizing naar hun nieuwe thuis’ geeft bestuurder Wim Hazeu van de corporatie aan. In de ontwikkeling van deze nieuwbouwwijk is door gemeente en corporatie ingezet op een actieve rol van de bewoners. Door samen met toekomstig bewoners invulling te geven aan wat zij belangrijk vinden in hun woonomgeving, is Piushof een wijk die ruim van opzet is met voldoende gelegenheid elkaar te ontmoeten.

 

Inrichting omgeving

‘We zijn nog niet klaar in Piushof. Het inrichten van de omgeving rond de woningen wordt in het najaar opgepakt. Samen met bewoners zijn daar plannen voor gemaakt’, zeg wethouder Rob Wanten. ‘Het wordt een plek waar jong en oud kan genieten van een groene omgeving. Samen met Wonen Limburg zijn we aan het kijken of we ook op andere plekken in Peel en Maas nieuwe woningen kunnen creëren, waar samen leven, ontmoeten en zorgen het uitgangspunt is.’

 

Meer behoefte aan huurwoningen

Uitbreiding van het aanbod van betaalbare woningen in de gemeente Peel en Maas is onderwerp van gesprek en onderdeel van de prestatieafspraken tussen de corporatie, huurdersbelangenvereniging en de gemeente. ‘Naast het ontwikkelen van 18 huurwoningen op de VMBO locatie, blijft er behoefte aan nieuwe huurwoningen. Samen met de gemeente zijn we op zoek naar die mogelijkheden. Wat ons betreft een speerpunt voor de prestatieafspraken van 2021.’ aldus corporatiebestuurder Hazeu. 

 

Wij wensen alle bewoners heel veel woongenot aan het Piushof in Panningen!

Uitgelicht

Zoeken