Disclaimer

Administrator

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed en deze regelmatig wordt aangepast, is Wonen Limburg nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van informatie op deze website. Deze website bevat slechts algemene informatie. Ondanks zorgvuldigheid bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd raakt of onjuist is. Voor op u gerichte informatie kan contact worden gelegd op de wijze zoals aangegeven op de website. Door de kennisneming van de inhoud van deze website of het verzenden van informatieverzoeken ontstaat geen relatie van enigerlei aard tussen Wonen Limburg en de ontvanger van de informatie.

Wonen Limburg is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van:

  • onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie;
  • problemen die veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld storingen of onderbrekingen tijdens het gebruik van deze website;
  • het gebruik van gegevens of adviezen die we via deze website verstrekken.

In deze website hebben we verschillende hyperlinks opgenomen die verwijzen naar websites van externe organisaties. Deze zijn bedoeld om de bezoeker service te bieden. We zijn heel selectief in het opnemen van hyperlinks naar andere websites, maar zijn niet aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van deze sites.

Wonen Limburg garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. En aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Het is niet toegestaan om deze website of gedeelten daarvan openbaar te maken of te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wonen Limburg. Aan de genoemde huurprijzen, koopsommen of andere prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

Op deze website genoemde maten en oppervlakten zijn ‘circa’ maten en oppervlakten. Foto's en plattegronden zijn conceptweergaven, tenzij anders vermeld.

Uitgelicht

Zoeken