Samenwerking met onze partners

Ingrid Bekker

"Samen werken aan betere buurten"

Wonen Limburg werkt met andere corporaties en partners samen in Zonnig Limburg

Wonen Limburg maakt werk van mooie buurten en goede wijken. Natuurlijk doen we dat niet alleen, maar samen met onze partners. Zij kunnen onze ambitie en expertise aanvullen en versterken.

Positionering

Als organisatie nemen we een duidelijke en onderscheidende positie in. Dat kan alleen door vanuit onze kernwaarden te handelen: consequent en geloofwaardig.

Strategie

Om ons doel te bereiken hebben we 5 duidelijke thema's geformuleerd. Met onze maatschappelijke rol in het achterhoofd scherpen we onze onderliggende doelstellingen constant aan. Onze strategische thema's kunt u lezen in het Merkboekje.

Samen met onze partners naar betere buurten

Wonen Limburg zet zich in voor betere buurten voor en door haar bewoners. Naast onze huurders betrekken we daar meer dan ooit gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsorganisaties en andere belanghebbenden bij. Want vooral als we onze kwaliteiten gezamenlijk benutten, zorgen we voor betere buurten met passende huisvesting, goede leefbaarheid en een veilige omgeving voor iedereen.

3 pijlers

Het is ons streven een belangrijke partner te zijn in de drie-eenheid ‘fysiek – sociaal – economisch’. Een goede, betaalbare woning is de fysieke pijler die nodig is om prettig te kunnen wonen. Maar als het gaat om de zelfredzaamheid van mensen en de leefbaarheid in buurten, zijn de pijlers ‘sociaal’ en ‘economisch’ minstens zo belangrijk. Als we een gebied op sociaal en economisch vlak willen laten ‘groeien’, zijn collectieve wensen en behoeften op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid, voorzieningenniveau, cultuur en sport leidend.

Onze doelstellingen

In elk project committeren alle partners zich aan het project en aan elkaar. Want alleen dan kunnen we met elkaar het verschil maken en meerwaarde bieden.

Wonen Limburg hanteert de volgende doelstellingen:

 • We laten ons vastgoed optimaal aansluiten bij de wensen en behoeften in de samenleving.
 • We brengen klantwensen en -behoeften in beeld.
 • We betrekken belanghebbenden bij ons beleid.
 • We investeren in maatschappelijk vastgoed.
 • We investeren in leefbare buurten.
 • We houden woonlasten voor onze klanten acceptabel.
 • We bieden onze klanten keuzemogelijkheid.
 • We investeren in aanvullende producten en diensten.
 • We realiseren met onze partners een gestructureerde keten Wonen-zorg-welzijn.
 • We realiseren met onze partners een gestructureerde keten Wonen-leren-werken.
 • We investeren in duurzaamheid.
 • We hechten aan competenties, houding en gedrag van onze medewerkers.
 • We streven naar financiële continuïteit.
 • We laten ons vastgoed optimaal financieel renderen.
 • We streven naar maximaal rendement.
 • We maken onze vermogensallocatie transparant.
 • We gebruiken onze positie in vastgoed om zaken voor elkaar te krijgen.

Werkwijze

Omdat ons vastgoed moet voldoen aan de wensen en behoeften van (toekomstige) bewoners blijven we alert. Bijvoorbeeld op de tevredenheid van onze huurders, de wensen van woningzoekenden en natuurlijk demografische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Voor een goede sturing op ons vastgoed nemen we onze huurder als uitgangspunt.

Participatie

Met onze huurdersorganisaties stelden we begin 2012 een nieuw participatiebeleid vast. Hierin zijn afspraken gemaakt hoe Wonen Limburg omgaat met de formele bewonersparticipatie (huurdersorganisaties, bewonerscommissies), maar ook hoe we meer gebruik willen maken van nieuwe, informelere vormen van participatie. Meer informatie over participatie leest u hier.

Uitgelicht

Zoeken