Zo werken we

"Samen met onze huurders en partners naar betere buurten"

 • Samenwerking met onze partners

  "Samen werken aan betere buurten"

 • Ketensamenwerking

  Ketensamenwerking is voor ons een manier van samenwerken, waarbij we met diverse partijen op basis van vertrouwen onze eigen én elkaars doelen realiseren. Wij doen aan ketensamenwerking voor nieuwbouw & renovatie en voor niet-planmatig onderhoud.

 • De kansmakelaar ondersteunt ambitie

  Ondernemende bewoners zijn belangrijk voor een leefbare buurt. Onze kansmakelaar biedt beginnende ondernemers ondersteuning bij de eerste stappen naar het ondernemerschap.

 • Social Return; onderdeel van het aanbestedingsbeleid

  Vanaf 2014 heeft Wonen Limburg Social Return, letterlijk vertaald 'maatschappelijk rendement', ingebed in het aanbestedingsbeleid. Zo willen wij mensen met een afstand tot de onderwijs- en arbeidsmarkt weer maatschappelijk laten participeren en hun zelfredzaamheid vergroten. Dit heeft een positief effect op de leefbaarheid in buurten en wijken.

 • Huurdersbelangen

  Onze huurders geven wij een belangrijke stem in onze organisatie. Wij hechten veel waarde aan de mening, ideeën en wensen van huurders. Dit komt tot uiting in onze visie, beleid en strategie. We hebben geregeld contact met de verschillende huurdersbelangenorganisaties in Limburg; dat vinden we belangrijk. Zowel op bestuurlijk niveau als in de regio.

 • Kwaliteit van onze dienstverlening: KWH-keurmerk

  Bent u al benaderd om deel te nemen aan een enquête over Wonen Limburg. Nog niet? Dan gebeurt dat misschien binnenkort! Wij vinden het namelijk erg belangrijk om te weten wat u als huurder vindt van de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit onderzoeken we regelmatig. Zowel door een onafhankelijk derde, het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) als door middel van onze eigen enquêtes dienstverlening.

 • Vastgoedsturing

  Prettig wonen begint voor veel mensen met een goede, betaalbare woning. Natuurlijk is vastgoed, ons woningbezit, voor Wonen Limburg belangrijk. Maar we zien het niet als doel op zich. Ons vastgoed is een middel om doelen te verwezenlijken. Ons vastgoed moet aansluiten bij wat de (toekomstige) huurder wenst.

 • Participatie

  Uw mening doet ertoe! Wonen Limburg werkt graag samen met u aan plezierig huren. We vinden uw mening belangrijk. Denkt u met ons mee? Dat kan op allerlei manieren. Er is er altijd een manier die bij u past.

 • Onze ogen en oren in de buurt

  20 april 2016

  Onze wijk- en complexbeheerders houden zich met veel meer bezig dan alleen maar met technische zaken. Zij zien erop toe dat uw woonomgeving schoon, heel en veilig is. Zodat u zo veel mogelijk woonplezier heeft.

Uitgelicht

Zoeken