Zo werken we

"Samen met onze huurders en partners naar betere buurten"

 • Prestatieafspraken en voorgenomen activiteiten

  Elk jaar zit Wonen Limburg met de gemeentes, huurdersorganisaties en vaak ook collega woningcorporaties in ons werkgebied om tafel om prestatieafspraken te maken. Daarin leggen we samen vast wat we het komende jaar in die gemeentes gaan doen. Met enkele gemeentes hebben we afspraken gemaakt voor meerdere jaren.
  Daarnaast stellen we activiteitenoverzichten op waarin staat welke inspanning wij leveren om inwoners van de betreffende gemeentes het thuisgevoel te geven.

 • Samenwerking met onze partners

  "Samen werken aan betere buurten"

 • Inkoop: Mensen en middelen minimaal belasten

  10 juni 2020

  In het uitvoeren van onze activiteiten, projecten en inkopen zetten we ons optimaal in om onze doelstellingen integraal te bereiken tegen zo laag mogelijke belasting van mensen en middelen.

 • Ketensamenwerking

  Ketensamenwerking is voor ons een manier van samenwerken, waarbij we met diverse partijen op basis van vertrouwen onze eigen én elkaars doelen realiseren. Wij doen aan ketensamenwerking voor nieuwbouw & renovatie en voor niet-planmatig onderhoud.

 • Social Return; onderdeel van het inkoopbeleid

  Al enkele jaren heeft Wonen Limburg Social Return, letterlijk vertaald 'maatschappelijk rendement', ingebed in het inkoopbeleid. Zo willen wij mensen met een afstand tot de onderwijs- en arbeidsmarkt weer maatschappelijk laten participeren en hun zelfredzaamheid vergroten. Dit heeft een positief effect op de leefbaarheid in buurten en wijken.

 • Huurdersbelangen

  Onze huurders geven wij een belangrijke stem in onze organisatie. Wij hechten veel waarde aan de mening, ideeën en wensen van huurders. Dit komt tot uiting in onze visie, beleid en strategie. We hebben geregeld contact met de verschillende huurdersbelangenorganisaties in Limburg; dat vinden we belangrijk. Zowel op bestuurlijk niveau als in de regio.

 • Vastgoedsturing

  Prettig wonen begint voor veel mensen met een goede, betaalbare woning. Natuurlijk is vastgoed, ons woningbezit, voor Wonen Limburg belangrijk. Maar we zien het niet als doel op zich. Ons vastgoed is een middel om doelen te verwezenlijken. Ons vastgoed moet aansluiten bij wat de (toekomstige) huurder wenst.

 • Participatie

  Uw mening doet ertoe! Wonen Limburg werkt graag samen met u aan plezierig huren. We vinden uw mening belangrijk. Denkt u met ons mee? Dat kan op allerlei manieren. Er is er altijd een manier die bij u past.

 • Onze ogen en oren in de buurt

  20 april 2016

  Onze wijk- en complexbeheerders houden zich met veel meer bezig dan alleen maar met technische zaken. Zij zien erop toe dat uw woonomgeving schoon, heel en veilig is. Zodat u zo veel mogelijk woonplezier heeft.

Uitgelicht

Zoeken