Prestatieafspraken en voorgenomen activiteiten

Elk jaar zit Wonen Limburg met de gemeentes, huurdersorganisaties en vaak ook collega woningcorporaties in ons werkgebied om tafel om prestatieafspraken te maken. Daarin leggen we samen vast wat we het komende jaar in die gemeentes gaan doen. Met enkele gemeentes hebben we afspraken gemaakt voor meerdere jaren.
Daarnaast stellen we activiteitenoverzichten op waarin staat welke inspanning wij leveren om inwoners van de betreffende gemeentes het thuisgevoel te geven.

Uitgelicht

Zoeken