Wij zijn Wonen Limburg

 • Inkoopbeleid Wonen Limburg 2019 - 2024 van 4 maart 2020 pdf, 8MB
 • Algemene inkoopvoorwaarden juli 2023 pdf, 282kB
 • Bestuursreglement pdf, 78kB

  Dit reglement geeft regels aan met betrekking tot aangelegenheden van het bestuur, en welke regels door het bestuur moeten worden nageleefd.

 • Gedragscode pdf, 298kB

  Wonen Limburg maakt met haar aannemers/uitvoerende bedrijven afspraken over hoe zij omgaan met huurders. Dit staat in de gedragscode.

 • Procuratieregeling stichting Wonen Limburg pdf, 5MB

  De procuratieregeling Stichting Wonen Limburg houdt in dat medewerkers van Wonen Limburg verplichtingen namens Wonen Limburg mogen aangaan. Dit is echter aan voorwaarden gebonden. In de regeling leest u met wie u namens Wonen Limburg zaken kunt doen en voor welke bedragen maximaal.

 • Procuratieregeling Wonen Limburg Accent pdf, 4MB

  De procuratieregeling Wonen Limburg Accent houdt in dat medewerkers van Wonen Limburg verplichtingen namens Wonen Limburg mogen aangaan. Dit is echter aan voorwaarden gebonden. In de regeling leest u met wie u namens Wonen Limburg zaken kunt doen en voor welke bedragen maximaal.

 • Governancecode Woningcorporaties 2020 herziene versie 2022 pdf, 12MB

  Het bestuur en de Raad van Commissarissen van Wonen Limburg zijn verantwoordelijk voor de inrichting/toepassing én naleving van de Governancecode Woningcorporaties.
  Hier kunt u de Governancecode Woningcorporaties 2020, herziene versie 2022 bekijken.

 • Inkoop: Mensen en middelen minimaal belasten pdf, 79kB

  Vanuit ons inkoopbeleid hanteren we een set uitgangspunten en randvoorwaarden die betrekking hebben op onze inkopen. Onder meer de wijze waarop wij onze inkopen organiseren, onze leveranciers selecteren, onze samenwerking vorm geven en hoe deze bijdragen aan de verwezenlijking van onze (maatschappelijke) doelstellingen. U leest ze in deze folder.

 • Integriteitsbeleid en regeling melding wangedrag pdf, 756kB

  Wonen Limburg heeft een belangrijke maatschappelijke taak: zorgen voor goede huisvesting primair voor de lagere inkomensgroepen. Dat vraagt om professionaliteit, betrouwbaarheid en integriteit van de organisatie en medewerkers.

 • Social return pdf, 104kB

  Inzetten op arbeidsmarktparticipatie zien we als een logisch onderdeel van onze maatschappelijke opdracht. We noemen dat Social Return. Wonen Limburg streeft naar perspectiefverbetering voor haar bewoners. Meedoen op de arbeidsmarkt is daar een belangrijk onderdeel van.

 • Hennepconvenant Limburg 2012 pdf, 4MB
 • Reglement Auditcommissie pdf, 53kB

  De Auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen.

 • RvC Reglement pdf, 103kB

  Dit reglement geeft regels met betrekking tot zaken van de Raad van Commissarissen en die moeten worden nageleefd.

 • Reglement Selectie- en remuneratiecommissie pdf, 52kB

  Dit reglement geeft regels met betrekking tot taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de selectie- en remuneratiecommissie. Deze commissie is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen.

 • RvC - Bestuur Taken en bevoegdheden pdf, 214kB

  Overzicht met de verdeling van taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen en het bestuur van Wonen Limburg.

 • Toekomstplan Welkom Thuis 2022-2026 pdf, 3MB
 • Overige brochures

Zoeken