Wij zijn Wonen Limburg

 • Algemene Inkoopvoorwaarden Wonen Limburg pdf, 226kB

  Dit zijn de voorwaarden voor wie een werk, dienst of levering opdraagt/heeft opgedragen.

 • Bestuursreglement pdf, 347kB

  Dit reglement geeft regels aan met betrekking tot aangelegenheden van het bestuur, en welke regels door het bestuur moeten worden nageleefd.

 • Duurzaamheidsvisie 2013 - 2018 pdf, 309kB

  Wonen Limburg heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Wat dit inhoudt, leest u in de Duurzaamheidsvisie.

 • Huurdersboekje 'Elke buurt een thuis' pdf, 3MB

  Wonen Limburg is thuis in uw buurt. Samen met u werken we aan goed, betaalbaar en veilig wonen. Daarin heeft u uw eigen inbreng, zodat uw woonsituatie goed aansluit bij uw woonwensen. In dit boekje leest u hoe wij met onze huurders, belanghebbenden en medewerkers kennis maken en hen ontmoeten.

 • Gedragscode pdf, 298kB

  Wonen Limburg maakt met haar aannemers/uitvoerende bedrijven afspraken over hoe zij omgaan met huurders. Dit staat in de gedragscode.

 • Procuratieregeling stichting Wonen Limburg pdf, 4MB

  De procuratieregeling Stichting Wonen Limburg houdt in dat medewerkers van Wonen Limburg verplichtingen namens Wonen Limburg mogen aangaan. Dit is echter aan voorwaarden gebonden. In de regeling leest u met wie u namens Wonen Limburg zaken kunt doen en voor welke bedragen maximaal.

 • Procuratieregeling Wonen Limburg Accent pdf, 4MB

  De procuratieregeling Wonen Limburg Accent houdt in dat medewerkers van Wonen Limburg verplichtingen namens Wonen Limburg mogen aangaan. Dit is echter aan voorwaarden gebonden. In de regeling leest u met wie u namens Wonen Limburg zaken kunt doen en voor welke bedragen maximaal.

 • Governancecode Woningcorporaties pdf, 826kB

  Het bestuur en de Raad van Commissarissen van Wonen Limburg zijn verantwoordelijk voor de inrichting/toepassing én naleving van de Governancecode Woningcorporaties.

 • Integriteitsbeleid pdf, 311kB
 • Hennepconvenant Limburg 2012 pdf, 4MB
 • Merkboekje 'Ons thuis' pdf, 5MB

  Als woningcorporatie vervullen we een belangrijke rol in de maatschappij. Ons doel is onze huurders en belanghebbenden een stimulerend leven te laten leidien. we doen dit altijd vanuit onze kernwaarden. Dit boekje vormt de leidraad van ons handelen.

 • Reglement Auditcommissie pdf, 349kB

  De Auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen.

 • RvC Reglement pdf, 399kB

  Dit reglement geeft regels met betrekking tot zaken van de Raad van Commissarissen en die moeten worden nageleefd.

 • Reglement Selectie- en remuneratiecommissie pdf, 322kB

  Dit reglement geeft regels met betrekking tot taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de selectie- en remuneratiecommissie. Deze commissie is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen.

 • RvC Hoofd- en nevenfuncties pdf, 45kB

  Een overzicht van de hoofd- en nevenfuncties van de Raad van Commissarissen.

 • RvC - Bestuur Taken en bevoegdheden pdf, 214kB

  Overzicht met de verdeling van taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen en het bestuur van Wonen Limburg.

 • Visitatierapport 2012 - 2015 pdf, 2MB
 • Visitatierapport 2013 pdf, 2MB
 • 'Welkom Thuis' - Strategische Koers 2017 - 2021 pdf, 528kB

  De strategische koers en visie van Wonen Limburg.

 • Overige brochures
 • Governancecode2015 pdf, 826kB

Zoeken