Kunstproject Aurora Heerlen gestart

helen

Een feestelijke bijeenkomst voor bewoners en kunstenaars op zondag 4 juli vormde het startmoment van het kunstproject. Weliswaar een jaartje later dan gepland, maar nu kan dan eindelijk begonnen worden aan het realiseren van het door de bewoners gekozen ontwerp voor hún woongebouw. Een project waarin bewoners zij aan zij met de kunstenaars werken aan een nieuw Aurora.

Aurora                collage 4 juli 21 aurora

 

Meedoen met BoaMistura

Groot en klein, je komt overal in Heerlen vormen van street art tegen. Niet alleen ter verfraaiing van de stad. Zeker ook omdat kunst verbindt. En dat is nu precies waar het Spaanse kunstenaarscollectief Boa Mistura zich wereldwijd voor inzet: kunst als inspiratie voor verandering met actieve bewoners als belangrijk uitgangspunt. Niet gek dus dat Wonen Limburg, eigenaar van het 228 appartementen tellende woongebouw in de wijk GMS, met Stichting Street Art het idee uitwerkte om van Aurora een gebouw te maken om trots op te zijn.

 

Een nieuwe dageraad

BoaMistura heeft zich in haar ontwerp mede laten inspireren door de naam ‘Aurora’, de Romeinse godin van de dageraad. Maar de echte inspiratie kwam van de plek, de geschiedenis van de stad en de verhalen en belevenissen van de bewoners. Het Auroracomplex staat symbool voor een samenleving waar mensen meedoen, geactiveerd en gewaardeerd worden. Waar het niet uitmaakt wie ze zijn, waar ze vandaan komen, wat ze doen of wat ze niet doen. Daarom staat de tekst “In het hart van elke winter leeft een trillende lente” die op het gebouw wordt aangebracht niet alleen voor het Aurora-complex, maar voor alle gebieden in de regio Parkstad waar bewoners geholpen en geactiveerd moeten worden. Bewoners vonden dat een mooi symbool voor de nieuwe start van de Auroraflat. “Je merkt nu al dat er dingen aan het veranderen zijn in Aurora. Mensen zijn nieuwsgierig, komen naar buiten en hebben met elkaar een praatje. Dat alleen al is super! ” aldus Noortje, actief lid van de bewonerscommissie.

 

Trots op mijn buurt

De bewoner van Aurora laat zich niet vangen onder één noemer. Met een populatie van ruim 400 mensen is het een dorp op zich. Uit allerlei windstreken en met diverse achtergronden hebben zij er hun thuis. ‘Als ik in een gesprek vertel dat ik in Aurora woon, wordt er niet altijd positief gereageerd. Ik hoop dat dit project die vooroordelen kan wegnemen. De mensen die hier wonen verdienen dat’, zegt bewoner Hessel die er zelf al ruim 13 jaar met veel plezier woont.

 

Kunst biedt kansen

‘In al onze projecten werken bewoners altijd zelf mee aan de kunstschilderingen van BoaMistura. Zo raken ze met elkaar aan de praat en leren ze elkaar beter kennen. Bewoners die gezamenlijk aan zo’n mooi project hebben gewerkt, zorgen daarna beter voor hun gebouw en de omgeving. Dat hopen we in Heerlen ook te bereiken’ aldus Pablo, een van de kunstenaars.

Daarnaast gaat een vijftiental Heerlenaren hier een werk-leer traject volgen zodat ze door kunnen stromen naar een betaalde baan.

 

Samen aan de slag

Bewoners en kunstenaars werken tot medio november aan het realiseren van Europa’s grootste kunstwoongebouw. Vrijwilligers zijn welkom om mee te helpen bij het schilderen. Zij kunnen zich melden bij aurora@wonenlimburg.nl.   

Op de website van de corporatie is het maakproces te volgen.

 

Dit kunstproject kan mede door financiële steun van de Provincie Limburg, gemeente Heerlen, IBA Parkstad, Parkstad Limburg, Rabobank en Stichting Street Art worden gerealiseerd.  

Uitgelicht

Zoeken