2017 september - december

  • Noteer in uw agenda: Wereld Alzheimer Week 13 september 2017

    Op 21 september 2017 is het Wereld Alzheimer Dag. Daarom vindt er landelijk een Wereld Alzheimer Week plaats van 18 tot en met 24 september. In deze week worden activiteiten georganiseerd voor mensen met dementie, hun naasten en iedereen die geïnteresseerd is.

  • Winnaars prijsvraag veiligheid 20 september 2017

    In ons magazine ‘In de buurt van Ruud’ vroegen we u mee te denken over de veiligheid in en rond uw huis of woongebouw. Uit alle inzendingen kozen we twee prijswinnaars. Zij kwamen met de meest praktische tips:

  • Bewoners Wonen Limburg aan de slag met Waterklaar 14 september 2017

    Klimaatverandering zorgt tegenwoordig voor steeds meer uitersten. Waterschappen en gemeenten nemen maatregelen om wateroverlast en droogte in de omgeving te voorkomen. Maar dit is niet voldoende om het waterprobleem blijvend op te lossen. Alleen met de hulp van bewoners kan het verschil worden gemaakt. Naast de extreme regenval ontstaat er namelijk ook meer wateroverlast door de toename van de hoeveelheid bebouwing en verharding in tuinen. Hierdoor stroomt er meer regenwater rechtstreeks het riool in. Dat is jammer, want met dit zogenoemde hemelwater valt veel te doen. Afkoppelen van het riool is de methode om dit water in gebruik te nemen. Het project Waterklaar stimuleert deze methode. En Wonen Limburg doet als corporatie mee aan dit project.

Uitgelicht

Zoeken